Sekrety ewolucji, kochania i swawolenia Kindle ´

Sekrety ewolucji, kochania i swawolenia Nie warto i do ka, nie przeczytawszy tej ksi ki Seks w niezwyk ych pytaniach Artura W odarskiego i jeszcze bardziej niezwyk ych odpowiedziach antropologa Bogus awa Paw owskiego.Od kiedy wiadomo, sk d si bior dzieci Dlaczego ludzie uprawiaj seks przez okr g y rok Dlaczego kobietom i m czyznom smakuje on inaczej Co sprawia, e m czy ni s bardziej niewierni W jaki spos b plemniki tocz ze sob wojn Ilu m czyzn nies usznie przypisuje sobie ojcostwo Po co kobietom orgazm Czym grozi wielo e stwo A tak e mn stwo innych pyta na temat seksu, kt re zadajecie, wstydzicie si zada , a nawet nie przysz y Wam do g owy Odpowiada na nie antropolog dr Bogus aw Paw owski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top