La secta de los números - El teorema de Pitágoras Epub

Zale no mi dzy przeciwprostok tn i przyprostok tnymi w tr jk cie prostok tnym to jedno z najwa niejszych wiat jest matematyczny to kolekcjapasjonuj cych ksi ek dla fan w kr lowej wszystkich nauk Najciekawsze i najbardziej intryguj ce teorie przedstawione w zrozumia y, ciekawy i inspiruj cy spos b Wszystko, co nas otacza, od rzeczy codziennych po najbardziej abstrakcyjne, by oby trudne do zrozumienia, gdyby nie matematyka La secta de los números - El teorema de Pitágoras


About the Author: Claudi Alsina

Claudi Alsina Barcelona, 1952 es catedr tico de matem ticas de la E.T.S de Arquitectura de Barcelona en la Universidad Polit cnica de Catalunya Ha realizado una amplia labor de investigaci n matem tica, de innovaci n educativa y de divulgaci n, tanto a nivel nacional como internacional Autor de numerosas obras de popularizaci n de las matem ticas, es un reconocido escritor y conferenciante Resultado de sus viajes y de su forma de mirar el mundo es la presente gu a En Ariel ha publicado Vitaminas matem ticas y El club de la hipotenusa, Vitaminas matem ticas y Geometr a para turistas.10 thoughts on “La secta de los números - El teorema de Pitágoras

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top