Read ➯ Deli Filozof Author Hüseyin Rahmi Gürpınar – Burberry-outlets-online.co.uk

D nsel olarak son derece karamsar ama kurgusal ve edebi a dan rengarenk bir kitap S ylenmedik hi bir ey b rakm yor ve hi tela a d meden, okuyucuyu da s kmadan anlataca n anlat yor H seyin Rahmi ile ayn zamanda ya amam oldu uma z l yorum Acaba g n m z n H seyin Rahmi si kim, umar m vakit varken kitaplar yla kar la r m u z rva T rk dizilerini yazanlar H seyin Rahmi nin eyre i kadar yazsalar yemin ederim o dizileri izlerim. Bat L La Ma Meselesinin G Nl K Hayata Etkilerine Romanlar Nda S K S K De Inen H Seyin Rahmi G Rp Nar, Deli Filozofta, Akl Selim Sahibi Bir Bilgenin Gerek Sokakta Gerekse Kendi Ailesi Nezdinde D Ncelerini Savunurken Kar La T Zorluklara De IniyorRoman, Vakit Gazetesinde Tefrika Edilmeden Nce, Refik Ahmet Sevengil E Yazd Eyl L Tarihli Mektubunda Usta Yazar, Bu Yeni Eserinden U S Zlerle Bahsediyor Imdi Deli Filozof Nam Nda Bir Roman Yaz Yorum Filozof, Her Eye Kar Muhaliftir, Her Yerde Do Ruyu S Yler, Ya Kovulur, Ya Dayak Yer Fakat Fikirleri Eksantriktir, Romanda Pek K Sahifeler Vard R Ah, Insanlar N G Zlerini Karartan H Rs Ve Tamah Deli Filozof Tam Zaman Nda Yaz Lan Bir Eserdir Ona Hemen Hepsini S Yletece Im Deli Filozof


About the Author: Hüseyin Rahmi Gürpınar

H seyin Rahmi G rp nar was a Turkish writer and politician.G rp nar was the son of a family close to the Ottoman court, born in Istanbul Having lost his mother at an early age, he was sent to Crete where his father was an Ottoman civil servant, however he was soon sent back to Istanbul, where he was brought up by his aunts and grandmothers in Istanbul.G rp nar started writing fiction at an early age He became a civil servant, then a writer and journalist He later served as a member of parliament in the early years of the Turkish Republic between 1935 and 1943.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top